Linkit

https://co2data.fi/
Kaikille avoin ja maksuton rakentamisen päästötietokanta. Palvelu toimii englanniksi, täydentyy myöhemmin suomen- ja ruotsinkielisillä sisällöillä. Ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa YM:n toimeksiannosta SYKE (Suomen ympäristökeskus)

https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035
Hallituksen ilmastointipolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035 – nettisivut.

https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta
Kohdasta Rakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmä löytyy linkki Exell-muotoiseen Rakennuksen vähähiilisyyden arviointityökaluun. ja Rakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmä-ohjeeseen (suora linkki alla). (PH)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761 
Rakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmä.

https://elinkaarilaskenta.fi
Elinkaarilaskenta

https://ep.interreg-npa.eu
Hankkeen tuloksena saadaan nettipohjainen työkalu, joka auttaa historiallisten rakennusten omistajia toteuttamaan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukaisen energiaratkaisun.