ESBE-hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisen sektorin ja rakennusalan toimijoiden tietämystä digitaalisista menetelmistä, jotka parantavat ympäristövaikutusten- ja elinkaariarviointien laatua uudisrakentamisen suunnitteluvaiheessa ja kiinteistöjen kunnossapidossa. ESBE hankkeessa tarkastellaan ja testataan erilaisia työkaluja ja menetelmiä vertaamalla eri maiden käytäntöjä ja osallistamalla alan toimijoita.

Hanketta toteutetaan työpaketteina  

Työpakettien vetovastuu on osoitettu eri korkeakouluille. Jokainen korkeakoulu osallistuu kaikkiin työpaketteihin, mutta Oulun ammattikorkeakoululla on vetovastuu hankkeen johtamisesta, hallinnosta ja tiedottamisesta. Uumajan yliopistolla on vetovastuu elinkaarianalyysityöpaketista, jossa arvioidaan elinkaarianalyysimenetelmien haasteita ja mahdollisuuksia rakennetun kestävän ympäristön saavuttamiseksi. Luulajan teknillisen yliopiston vetovastuulla olevassa työpaketissa tarkastellaan digitalisointia kestävän kaupunkikehityksen keinona.

1. Communication and dissemination

2. Management, cross-border interaction and transfer

3. Assessing digitalization as a means for sustainable urban development in a real-life planning situation

4. Life Cycle Analysis